חשמלאי מוסמך

מציאת עבודה ראשונה כחשמלאי מוסמך

 

לאחר סיום לימודי חשמלאי מוסמך בהצלחה מחפשים הבוגרים מקום עבודה להשתלב בוא ולהפגין את היכולות שרכשו במהלך הקורס. עבור הבוגרים חשוב שמקום העבודה יהיה מקום קבוע אשר ידע להשתמש בכישוריהם וההסמכות שהוכשרו לכך ושהשכר יהיה ראוי ומכובד שיאפשר מהלך חיים תקין ואיכותי.

אז מהו מסלולו של בוגר קורס חשמלאי מוסמך לאחר סיום הקורס?

בוגרי קורס חשמלאי מוסמך שסיימו בהצלחה את לימודיהם מקבלים עם סיום הקורס מקבלים תחילה רישיון חשמלאי עוזר. רישיון חשמלאי עוזר הינו מלווה את הבוגרים כשנה של עבודה מעשית מרגע סיום הקורס שבו קיימים בפני החשמלאי מגבלות שנועדו להכניסו בצורה יעילה ונכונה לתחום. בין המגבלות שחלות על החשמלאי הן איסור על עבודה עצמאית, עבודה של חשמלאי עוזר צריכה לעשות אך ורק בנוכחותו של חשמלאי מעשי לפחות. לכן לרוב עבודתו הראשונה של בוגר הקורס תהיה כעוזר לחשמלאי ותיק אחר. לאחר שנה כחשמלאים עוזרים זכאים החשמלאים הבוגרים לרישיון חשמלאי מעשי.

רישיון חשמלאי מעשי פותח בפני החשמלאים דלת לעבודה עצמאית במערכות חשמל חד פאזיות עד 40 אמפר (לרוב מערכות חשמל ביתיות) בתום שנתיים של עבודה בתור חשמלאים מעשיים זוכים סוף כל סוף הבוגרים לקבלת רישיון חשמלאי מוסמך שלו ציפו וראשיים לעבודה עצמאית במערכות חשמל תלת פאזיות עד 80 אמפר (מפעלים, משקים, משרדים וכו…) ויכולים להשתלב במגוון חברות , מפעלים ופרויקטים שונים.