משך הזמן שעורכים לימודי הנהלת חשבונות הוא ארבעה חודשים כשבסוף ידרשו הסטודנטים לעבור מבחן מטעם משרד התמ"ת שהוא הסמכות היחידה שרשאית להעניק לבוגר תעודה מקצועית של מנהל חשבונות.